Jaap Peters: ‘Schaamte en trots hebben veranderkracht.’

Het afgelopen jaar hebben de deelnemers aan Waardigheid en trots gewerkt aan hun verandering. Projectleiders van de themagroepen komen in de tweede helft van januari bij elkaar om ervaringen en tussenresultaten te bespreken. Aansluitend op deze themabijeenkomsten kunnen de deelnemers zich laten inspireren tijdens een lunchsessie door een spraakmakende spreker. Maandag 23 januari nam organisatieactivist…

‘Ik word genoemd’ (Prof. Dr. Ir. W. Akkermans)

In kader van een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) is een aantal journalisten Van het NRC gedoken in de steun die het ministerie van VWS zou hebben gegeven aan de oprichting van Familiehulp (een stichting georganiseerd op dezelfde wijze als Buurtzorg). In een uitgebreid artikel in de zaterdagkrant van 24 september 2016 blijken alle mailtjes…

Columns voor Management & Consulting tijdschrift

De Veranderstrategie heeft de werkvloer nooit bereikt 3e kwartaal 2016 –  Op 20 mei bereikte het rapport Handelen naar waarheid over de ‘professionele buikpijn’ bij de Recherche (opsporing) het landelijk nieuws. Ik hoorde het in de auto op NPO Radio 1. Geluk is ook niet alles. 2e kwartaal 2016 – Dat is de titel van…

Als er een weg is, maar geen wil

Over de afbraak van de thuiszorg: ‘Regels die ten koste gaan van de menselijke maat zijn sowieso niet te rechtvaardigen’ De politiek wil bijna letterlijk koste wat het kost de verzorgingsstaat afbouwen en vervangen door de participatiesamenleving. ‘We hebben het in ons land goed geregeld en dat moet maar eens afgelopen zijn’. In de thuiszorg…

2015: 30 jaar in het vak, 20 jaar zelfstandig

In 1985, na twee jaar als docent in het MBO-onderwijs (management en retail-marketing), rolde ik in mijn droom-beroep: organisatie-adviseur. Ik had er immers voor gestudeerd in Delft (Interdisciplinaire Interfaculeit Bedrijfskunde). Via een klein bureau (dat bleek een afsplitsing van Bakkenist, Spits en Co) in Utrecht kwam ik terecht via een aantal fusies bij wat nu…

Rijnlandse Spelletjes

Ondertussen zijn er ook twee Rijnlandse spelletjes op ‘de markt’ verschenen. Te koop via Managementboek.nl. Niet door mij gemaakt, maar ben er wel nauw bij betrokken geweest. Trots ook dat anderen de moeite hebben genomen het ‘Rijnlands Organiseren’ verder handen en voeten te geven. Waar taal uit boeken niet altijd helpt. Het zijn momenteel verwarrende…